Hem
Nyheter
Föreningen
Boende
Medlemsinformation
Medlemsförmåner
Fastighetsskötsel
Parkeringsregler
Renovera lägenheten
Protokoll årsstämmor
Blanketter
Styrelsemöten
Andrahandsuthyrning
Miljörum
Tvättstugor
Samlingslokal
Övernattningsrum
Kalender
Kontakt
Logga in

Renovera lägenheten


Här finns information till dig som ska renovera lägenheten.


Våtrum
- Våtrummet är en kritisk del i lägenheten och vi ser helst att renoveringen utförs av fackman.

 - Om golvbrunnen är av en äldre modell kan man i vissa fall få bidrag av föreningen för bytet. Arbetet ska vara gjort av fackman och max 5000 kr betalas ut mot uppvisande av specificerad faktura. För mer information, kontakta vicevärden.

Kök
- Ventilationen i lägenheten styrs av en fläkt på taket. Fläkten på taket styrs i vissa fall av fläktkåpan i köket. Fläktkåpan ägs och underhålls av föreningen men önskar ni själv byta den går det bra. Viktig är då att fläkten är av typen alliancefläkt så att den är kompatibel med lägenhetens ventilation. Om fel fläkt monteras är det stor risk att det blir fel i ventilationen och att inomhusluften blir sämre samt att grannarna kan få in ert matos i sin lägenhet. Vid byte av fläktkåpa skall befintligt brandspjäll återmonteras. Byter ni själva fläkt tar ni också över underhållsansvaret vilket följer med vid en försäljning av lägenheten till nya ägaren.

Övrigt
- Ska väggar flyttas eller tas bort ska anmälan om detta göras till styrelsen. För att ändra eller ta bort en bärande vägg måste styrelsen godkänna detta innan åtgärden genomförs. Kontakta styrelsen för mer information.

- Avloppsrör/vattenledningar/värmeledningar. Ska avloppsrör, vattenledningar eller värmeledningar som föreningen enligt stadgarna ansvarar för ändras behövs godkännande från styrelsen. 

- Elledningar. För elledningar fram till elcentralen i lägenheten, ansvarar föreningen och därför måste kontakt med styrelsen tas innan åtgärder genomförs. 

Uteplatser och balkonger
- En förändring eller nybyggnation av uteplats ska anmälas till styrelsen. I vissa fall kan bygglov krävas. För underhåll av yttervägg innanför en inbyggd altan/balkong ansvarar bostadsrättsinnehavaren. För att få rätt kulör på färgen så kan ni kontakta vicevärden och därefter få färg till underhållet av panelen.

Staket
- För staket som uppförts av föreningen ansvarar föreningen. Önskar man bygga eget staket runt sin nyttjanderätt går det bra förutsatt att ni fått godkänt från era grannar. Uppstår tvist avgör styrelsen vad som är lämpligt för den nyttjanderätt som är aktuell.

Renovera lägenhet
- Ta kontakt med vicevärd eller styrelse för att få en blankett att fylla i och skicka till styrelsen för godkännande.
Utskriftsvänlig sida
Webadmin: info@brfekorren.se • Vicevärd: Jari Prosi, ”vicevärdstid” på söndagar klockan 18-19 i vicevärdskontoret. Telefon: 070-5482787
Provided by Webforum