Hem
Nyheter
Föreningen
Boende
Medlemsinformation
Medlemsförmåner
Parkeringsregler
Miljörum
Protokoll årsstämmor
Styrelsemöten
Fastighetsskötsel
Renovera lägenheten
Blanketter
Andrahandsuthyrning
Samlingslokalen
Övernattningsrummet
Kalender
Kontakt
Logga in

Styrelsemöten

Här hittar du sammanfattningar av några av punkterna från styrelsens möten. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska ta upp ska du kontakta vicevärd Mikael Enqvist på telefonnummer 076-808 69 28, under telefontiden på tisdagar 16.00-18.00. De ärenden som kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet behandlas (ärenden som inkommit senare behandlas nästkommande möte).


Sammanfattning av styrelsemöte


Styrelsemöte nr 3-2020
24/3 


Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2019 gicks igenom, godkändes och signerades. Styrelsen resonerade även kring årsstämman 2020 och hur den kan komma att påverkas av covid 19. Planen är att stämman skall hållas den 6/5. Vi avvaktar vidare direktiv från HSB.

Byte av panel samt målning
HSB har anlitats för upphandlingen av dessa projekt. Styrelsen gick ändå igenom de anbud som inkommit och resonerade kring vilka entreprenörer vi skulle förespråka.

Parkeringar/elbilsladdning
Fyra entreprenörer har lämnat anbud på montering av laddboxar (8+12 st). Vi inväntar anbud från ett företag till samt behöver en del förtydliganden. Kent och Morgan arbetar vidare med frågan.  


Utskriftsvänlig sida
Webadmin: info@brfekorren.se • Vicevärd Morgan Eriksson telefon: 070-223 00 99, e-post: morganericsson@telia.com
Provided by Webforum