Hem
Nyheter
Föreningen
Boende
Medlemsinformation
Medlemsförmåner
Fastighetsskötsel
Parkeringsregler
Renovera lägenheten
Blanketter
Protokoll årsstämmor
Styrelsemöten
Andrahandsuthyrning
Miljörum
Tvättstugor
Samlingslokal
Övernattningsrum
Kalender
Kontakt
Logga in

Styrelsemöten

Här hittar du sammanfattningar av några av punkterna från styrelsens möten. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska ta upp ska du kontakta vicevärd Jari Prosi på telefonnummer 070-548 27 87. De ärenden som kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet behandlas (ärenden som inkommit senare behandlas nästkommande möte).

Gräs vid panel

Det har uppdagats att panelen ligger för nära gräset på vissa ställen i området. Rekommendationen är att gräva ut och lägga betongplattor närmast panelen. HSB ska komma med prisförslag i veckan. Om beslut i denna fråga måste tas innan nästa ordinarie styrelsemöte kommer prisförslaget och ett förslag till beslut mejlas ut till styrelsen. Agneta informerar om att det då är viktigt att alla ordinarie ledamöter svarar eftersom det vid den här typen av beslut, per capsulam, krävs att samtliga är eniga för att beslut ska kunna fattas.


 

 

Utskriftsvänlig sida
Webadmin: info@brfekorren.se • Vicevärd: Jari Prosi, ”vicevärdstid” på söndagar klockan 18-19 i vicevärdskontoret. Telefon: 070-5482787
Provided by Webforum