Hem
Nyheter
Föreningen
Boende
Medlemsinformation
Medlemsförmåner
Parkeringsregler
Miljörum
Protokoll årsstämmor
Styrelsemöten
Fastighetsskötsel
Renovera lägenheten
Blanketter
Andrahandsuthyrning
Samlingslokalen
Övernattningsrummet
Kalender
Kontakt
Logga in

Information/regler angående parkering inom BRF Ekorren 

 1. Inom föreningen finns 109 st kallgarage och 96 st parkeringsplatser utomhus med uttag för motorvärmare samt parkeringsplatser för besökande.
   
 2. Parkeringsplats och garage kan endast hyras av medlem i förningen.
   
 3. För att hyra parkeringsplats eller garage – var vänlig kontakta vicevärden. Uthyrning sker efter turordning enligt särskild kölista.
   
 4. Om man som nyinflyttad inte får parkeringsplats/garage i samband med att man tillträder bostadsrättslägenheten kan man vända sig till vicevärden som utfärdar ett tillfälligt (tidsbegränsat) parkeringstillstånd för att stå på besöksparkeringen.
   
 5. Antalet parkeringsplatser/garage per bostadsrättslägenhet får inte överstiga antalet bilägare skrivna i lägenheten. Tillsvidare gäller dock max ett garage per lägenhet.
   
 6. En hyrd parkeringsplats/garage är fristående från bostadsrättslägenheten och kan inte överlåtas i samband med ägarbyte. Parkeringsplats/garage följer heller inte med vid 2-handsuthyrning.
   
 7. Boende i föreningen får nyttja besöksparkeringen på vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00.
   
 8. Det är förbjudet för boenden att parkera företagsbilar på besöksparkeringarna. Reglerna enligt punkt 7 gäller även företagsbilarna.
   
 9. Uppställning av fordon framför garage är förbjudet.
   
 10. Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet (10-minutersregeln). I övrigt gäller parkeringsförbud.
   
 11. Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra och säker boendemiljö. Håll låg hastighet om du måste köra inne på området och tänkt även på förbudet mot tomgångskörning inom Umeå Kommun – slå av motorn.
Utskriftsvänlig sida
Webadmin: info@brfekorren.se • Vicevärd Morgan Eriksson telefon: 070-223 00 99, e-post: morganericsson@telia.com
Provided by Webforum