1 april 2021
Information angående besiktning av entrédörrar
I de bifogade filerna finns information angående besiktning av entrédörrar.

Information om besiktning av lägenheternas entrédörrar inklusive förrådsdörrarna.pdf 

Tidplan besiktning.pdf