10 maj 2022
Container för trädgårdsavfall 20-30/5
För alla medlemmar som vill göra vårfint kommer en container för trädgårdsavfall finnas tillgänglig vid kvartershuset mot Riksvägen från fredagen den 20/5 till måndagen den 30/5.