19 maj 2020
Placering av studsmatta på föreningens mark
För att ställa upp studsmatta på föreningens mark krävs att intillboende grannar och styrelsen är vidtalade och godkänner placeringen.

För att tydliggöra förutsättningarna och underlätta för styrelsen att ha koll på vilka som fått/har godkännande skall först ett avtal skrivas mellan föreningen och berörda bostadsrättshavare. 

Avtal gällande placering av studsmatta på föreningens mark.docx

Vid frågor, funderingar kring detta vänligen kontakta vår vicevärd Morgan Eriksson