10 december 2020
Ingen utlåning av samlingslokalen tills vidare
På grund av den nya pandemilagen pausas utlåningen av samlingslokalen till vidare.