11 maj 2019
Städkväll tillsammans med samfälligheten 21 maj
Tisdagen den 21 maj kör vi en städkväll tillsammans med samfälligheten. Tanken är att man samlas vid närmsta samfällighetsyta 18.30 och städar ytan/lekplatsen tillsammans. 

Vid 19.30 kommer fritidskommittén att bjuda på fika vid samlingslokalen (kvarterslokalen närmast ICA).

Tag med egna redskap.

Varmt välkomna!