13 maj 2022
Kallelse årsstämmor
Brf Ekorren- 1 juni 19.00.pdf

Björnbärsvägens samfällighetsförening- 24 maj 19.00.pdf
(Vi tillsamans med villaägarna.) Samfälligherten ansvarar bla för skötseln av de fyra stora lekplaserna/grönområdena på området.