Miljörum


Hushållsavfall.

UMEVA sköter hämtningen av hushållsavfall som läggs i de gröna kärlen samt matavfall som sorteras i bruna kärl. För avfall i de gröna kärlen betalar vi per kilo, varje kilo som sorteras rätt ger ekonomiska och miljömässiga vinster.

Källsortering.
IL Recycling sköter hämtningen av återvinningsbart material. För detta betalar vi en fast månadskostnad.
Vid kärlen finns tydliga skyltar och med olika färger på locken för olika typer av material. 

Grov- och trädgårdsavfall.

Stora kartonger, möbler, trädgårdsavfall och farligt avfall ska slängas på närbelägen returstation eller återvinningscentral, mer information vart de finns hittar du på UMEVA hemsida.

Container
Föreningen tar hit container två gånger per år. En till våren och en till hösten. I dessa containrar kan man slänga brännbart avfall.