Underhållsplan


Föreningen tillämpar en 30-årig underhållsplan som uppdateras årligen.


Kommande underhåll i föreningen

- Reparation av rostgenomslag i betongplattor för balkonger
- Byte liggande panel och målning på bostadskomplementbyggnader
- Justering och målning av fasadpanel

- Inrättande av övernattningsrum vid vaktmästeriet.