Miljöarbete


Miljötänkande.

Föreningen jobbar för att skapa miljöriktiga investeringar som även skapar en god ekonomi samt ett hållbart boende.


Utförda åtgärder.

- OVK utförd senast 2016
- Byte av ventilation samt justering och rengöring, 2016
- Byte av exteriörbelysningen, 2016
- Konvertering till vattenburen värme, fjärrvärme 2012
- Nya termostater, 2012
- Köpta vindkraftsandelar i HSB Vind
- Källsortering
- Sortering av matavfall
- Energideklaration
- Motorvärmaruttag med tidsstyrning