Arbetsgrupper 2022/2023


Fritidskommitté

Christina Lönnback Björnbärsvägen 133
Maria Norman Björnbärsvägen 11C

Hanna Erikslund Björnbärsvägen 113

Grupp för att se över utemiljön
Hanna Erikslund Björnbärsvägen 113