Revisorer 2021/2022Till revisorer valdes vid årsstämman 2021:

Ordinarie: Ylva Lestander Björnbärsvägen 2B

Suppleant: Linda Grill Björnbärsvägen 99