Revisorer 2020/2021Till revisorer valdes vid årsstämman 2020:

Ordinarie: Ylva Lestander Björnbärsvägen 2B

Suppleant: Linda Grill Björnbärsvägen 99