Valberedningen 2020/2021Till valberedning valdes vid årsstämman 2020:

Sammankallande:  Lars Bodén Björnbärsvägen 79

Gun Friman Björnbärsvägen 81