Styrelsemöten

Här hittar du sammanfattningar av några av punkterna från styrelsens möten. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska ta upp ska du kontakta vicevärd Morgan Eriksson på telefonnummer 070-223 00 99. De ärenden som kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet behandlas (ärenden som inkommit senare behandlas nästkommande möte).


Sammanfattning av styrelsemöte


Styrelsemöte nr 10-2020
3/11 

 

§163 Information & uppdatering kring pågående projekt

Parkeringar: Kent informerar om att man har som målsättning att asfaltera den ”nya parkeringen” innan vintern. QT kommer informera styrelsen angående hur laddarna rent praktiskt skall hanteras.

OVK: Beställning är gjord med Bravida. Arbetet ska utföras i december. Dom sköter det praktiska med avisering till de boende samt rapportering av resultat.

Dörrar: Dörrarna är beställda och Skanska ska ordna fram en tidsplan. När vi fått den kallar HSB till planeringsmöte.

 

§164 Uppdatering av ”avtal om ändring i bostadsrätt- entrédörr”

Avtalet uppdaterades utifrån en skrivelse som Agneta (HSB ledamot) har hittat och vidarebefordrat till styrelsen.

 

§165 Budgetförslag 2021

Budgetförslaget godkändes med följande ändring:

-Punkt 7660 (fritidsföreningens budget) ska höjas från 5 000 kronor till 20 000 kronor.

 

Årsavgifterna kommer höjas med 1,5% vid årsskiftet. Detta med motiveringen att driftskostnaderna ökar och  det pågår samt planeras för omfattande renoveringar. Det blir ingen höjning av hyrorna för bilplatser och garage.