Styrelsemöten

Här hittar du sammanfattningar av några av punkterna från styrelsens möten. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska ta upp ska du kontakta vicevärd Jari Prosi på telefonnummer 070-548 27 87. De ärenden som kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet behandlas (ärenden som inkommit senare behandlas nästkommande möte).

Pågående entreprenader
Panelbyten och målning av fasader har pausats under vintern, färdigställs under 2023.
Renovering och byte av underlagspapp och taktegel på taken ligger nere under vintern.
Fortsätter under 2023 och 2024.