FELANMÄLAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid fel i lägenhet eller i fastigheten gör ni en felanmälan till: HSB Norr

Lämna gärna en detaljerad beskrivning av felet, det kan underlätta vid åtgärd av din felanmälan. Ange också om det är okej att fastighetsskötaren använder huvudnyckel för att åtgärda felet om ni inte är hemma och lämna ett telefonnummer där fastighetsskötaren kan nå er dagtid.

Kontakt felanmälan: 010-303 20 00 eller via hemsidan https://www.hsb.se/norr/kontakt/

Om bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren betalar för eventuell åtgärd avgörs främst av om anmälan gäller saker som föreningen eller den boende enligt stadgarna ansvarar för. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicevärd 
Jari Prosi 

Kommer från och med den 6/2 finnas tillgänglig i vicevärdskontoret på söndagar klockan 18-19. Övrig tid kommer ni lättast i kontakt med honom via telefon (samtal/sms).

Telefon: 070-5482787
E-post: jari.prosi@bredband.net

r att öka era na lån och binda om till lägre ränta.mer att utreda om det är lönsamt att förhandslösa lånetta för att snarast m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen

Frågor till styrelsen skickas till info@brfekorren.se 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frågor angående hemsidan skickas via e-post till info@brfekorren.se