FELANMÄLAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid fel i lägenhet eller i fastigheten gör ni en felanmälan till: HSB Norr

Lämna gärna en detaljerad beskrivning av felet, det kan underlätta vid åtgärd av din felanmälan. Ange också om det är okej att fastighetsskötaren använder huvudnyckel för att åtgärda felet om ni inte är hemma och lämna ett telefonnummer där fastighetsskötaren kan nå er dagtid.

Kontakt felanmälan: 0770-33 00 50 eller via hemsidan https://www.hsb.se/norr/kontakt/

Öppettider: 08.00-16.00 (webb-anmälan dygnet runt)
Vid akuta fel utanför öppettid ring Securitas på tel: 090-77 69 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicevärd

Mikael Enkvist         076-808 69 28

Telefontid tisdagar 16.00-18.00, vänligen respektera tiden.r att öka era na lån och binda om till lägre ränta.mer att utreda om det är lönsamt att förhandslösa lånetta för att snarast m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen

Frågor till styrelsen skickas till info@brfekorren.se 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frågor angående hemsidan skickas via e-post till info@brfekorren.se